Bedrijven en Bedrijfsleven

WAAROM INVESTEREN IN ANONIMISEERSOFTWARE?

anonimiseringssoftware

Wat is anonimiseren van persoonsgegevens in documenten? Het anonimiseren van persoonsgegevens wordt gebruikt zodat deze niet meer gebruikt kunnen worden om specifieke personen te kunnen identificeren. Met persoon specifieke gegevens kun je denken aan geboortedatum, BSN, ras, etc. Anonimiseren van documenten doe je met anonimiseersoftware.

HOE KUN JE ANONIMISEERSOFTWARE INZETTEN?

Anonimiseren kan op verschillende manieren, zoals het simpel wegpoetsen van data met een zwarte stift.  De data staat er nog wel maar is onbruikbaar gemaakt. Een andere manier is om bijvoorbeeld niet alle gegevens te laten zien. Een voorbeeld hiervan is om bij de geboortedatum de dag en maand weg te laten zodat enkel het geboortejaar overblijft. Op deze manier zijn de gegevens niet meer te herleiden naar een specifiek persoon maar kunnen wel gebruikt worden in bijvoorbeeld bevolkingsonderzoeken.

Alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens van klanten of medewerkers verwerkt, moeten zich houden aan de privacy wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Op de site van autoriteitpersoonsgegevens.nl staat: “Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt in overeenstemming met de wet. Voor de betrokkene (dat is degene van wie de persoonsgegevens verwerkt worden) moet het behoorlijk en transparant zijn hoe en waarom de persoonsgegevens verwerkt worden.”

AUTOMATISCH DOCUMENTEN ANONIMISEREN

Dit houdt in dat je inzage mag vragen in alle gegevens die het bedrijf van jou heeft opgeslagen. Je mag je te aller tijden je recht op vergetelheid gebruiken en het bedrijf verzoeken jouw gegevens te verwijderen. Het bedrijf is verplicht hier gehoor aan te geven en moet jouw gegevens verwijderen uit hun bestanden. Automatisch documenten anonimiseren is een snelle manier om dat te doen.

Het organiseren en informatiebeheer van (persoons)gegevens is een complexe zaak. In deze tijd van digitalisering kun je je misschien voorstellen wat voor een klus het moet zijn om alle gegevens die een bedrijf van jou heeft verzameld op te sporen en te verwijderen. Dit is voor een klein bedrijf misschien nog te overzien, als het om een enkele persoon gaat.

Grotere bedrijven en instanties hebben vaak verschillende informatiebronnen die erg complex in elkaar zitten. Denk aan overheidsinstanties met duizenden vormen van persoonsgegevens.

Conclusie, het loont dus zeker om te investeren in een goed anonimiseersoftware pakket die snel en gemakkelijk automatisch documenten voor je kan anonimiseren in je bedrijf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *